Meer Werklust wanderlingen vindt u op de Wanderlust pagina's

Wildernistrail

In mei 2018 leid ik een volgende wildernis-trail naar Umfolozi in Zuid Afrika. Wandelend in de oeroude natuur, tussen de wilde beesten, doe je een indrukwekkende ervaring op die je (weer) in contact brengt met je eigen essentie. Door te midden van de wilde beesten in de wildernis te wandelen, stem je je weer af op de natuur en op je eigen intuïtie. Los van je dagelijkse bezigheden, prikkels en afleiding en in contact met de oeroude overweldigende natuur heb je een diepgaande ervaring van rust en ontroering. Veel deelnemers komen tot vergaand inzicht en soms zelfs tot transformatie. 
De reis voert ons naar Umfolozi in Zuid Afrika, een wildpark iets boven Durban. Onze gids is Ian Read, by far de beste en meest sympathieke begeleider die je je kunt wensen. Deze aardse én spirituele reus leert ons, samen met de tweede gids – een Zulu uit de lokale community - van alles over de natuur en de natuurlijke kringlopen. Ze zijn er ook voor onze bescherming. Eerder begeleidde ik een drietal wildernis trails in Zuid Afrika en één in de Azoren. Meld je aan via het contactformulier van Werklust!

"Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar de overwinning daarvan. Een dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die zijn vrees overwint. Nelson Rolihlahla Mandela, "Father of Nations"

Organisatieverandering en -ontwikkeling.

U wilt een bruisende, veerkrachtige, opgewekte organisatie die, net als haar medewerkers, optimaal op de externe omgeving én op elkaar afgestemd is. Zodat ieders kwaliteiten en mogelijkheden optimaal worden ingezet en bijdragen aan het 'hart van de zaak'. Werklust adviseert en begeleidt organisatie-verandering of -ontwikkeling, door impactvolle, vaak onorthodoxe interventies rond strategie ontwikkeling en -implementatie, leren en ontwikkelen, en/of management development. Het schone, ware en goede zijn vaste ingredienten van de Werklust-aanpak. Net als een heldere, betrokken, creatieve en warme aanpak, waarbij vanzelfsprekend ook op zakelijkheid en scherpe resultaten wordt gestuurd. 
Opdracht UWV

hartgrondig-veranderen


Leren en ontwikkelen.

Werklust brengt uw organisatie en haar medewerkers in beweging. We komen tot de essentie van de gevraagde verandering, stimuleren medewerkers tot het nemen van verantwoordelijkheid, verleiden hen tot veranderen, vergroten onderlinge verbondenheid en ontwikkelen leiderschap, door diversiteit in kwaliteiten te erkennen en versterken. Zo committeren medewerkers zich intrinsiek aan nieuwe uitgangspunten of verwachtingen. 
Werklust adviseert over geschikte trainingen, ontwerpt ontwikkelpaden op maat, betrekt en activeert alle belanghebbenden en biedt desgevraagd procesbegeleiding en training.

Opdracht Inspectieraad
Opdracht Ministerie Infrastructuur en MilieuIndividuele begeleiding

Een medewerker zit niet op de juiste plek of functioneert niet naar uw en eigen verwachting? Werklust begeleidt graag op weg naar krachtig en betrokken functioneren. We onderzoeken met uw medewerker wat in de weg staat en hoe het anders kan. Werklust ondersteunt de verandering in het dagelijks leven en werken middels individuele coaching en counseling.
Werklust begeleidt


levenslust_logo_klein

Inspiratieprogramma's

Werklust heeft met het netwerk Werk in uitvoering twee speciale programma's ontwikkeld rond werken en zingeving. Hierin komen procesbegeleiding en individuele begeleiding bij elkaar.
Levenslust voor vrouwen
Op koers komen
Werklust & leven