Wil je meer levenslust?

In de loop van ons leven vorm je je aan de relaties en de omgevingen waarin je verkeert. Je maakt keuzen, je zet aspecten van jezelf op de voorgrond en laat andere niet zien. Zo kan het gebeuren dat je een vol bestaan hebt, maar het gevoel krijgt deels naast jezelf te leven. Dat je je niet genoeg vervuld of verbonden voelt. Je zou meer levenslust kunnen gebruiken!

Ina Smittenberg