Netwerk

Werklust is partner van een aantal professionele consultancy organisaties en fellow van Domaine de Boisbuchet, een centrum voor design in Frankrijk. Daarbij is Werklust actief in diverse professionele netwerken en initieert  vakgerichte samenwerking van zelfstandig gevestigde veranderaars, adviseurs, creatieven en begeleiders. Ze is aangesloten bij verschillende groepen rond organisatieverandering, sociale innovatie en strategisch HR.


Associate partner at Be Bright. Samen werken aan sociale innovatie in zorg, wonen, onderwijs.

Fellow van Domaine de Boisbuchet: samen werken aan social design en innovatie. 


Lid van en facilitator voor Foundation for Natural Leadership: samen leiderschap voor een nieuwe tijd ontwikkelen, door een diepe ervaring in de wildernis.

Partners van Werklust.
Werklust zet graag en regelmatig mensen uit haar netwerk in voor (onderdelen van) projecten die zij uitvoert, zeker wanneer dit creatieve, filosofische of theatrale expertise betreft. Hieronder een greep uit het netwerk. 


Blik Grafisch Ontwerp: Sinds jaar en dag samen tot de essentie van de gevraagde verandering komen en deze vertalen in strategische communicatie.


Sphere Pictures: Samen de ervaring verdiepen in beeld en geluid.

Karin van As: Samen een ervaring op alle sensorische niveaus maken en beweging op gang brengen.

Co-creatie met Werklust.

Samen met andere creatieve en bevlogen professionals initieert Werklust graag vernieuwende initiatieven. Hieronder twee recente voorbeelden.


EcoTopia: Samen werken aan sociale en duurzame initiatieven. Ina richtte samen met Lilian Vieira van Zuco 103 en andere bevlogen professionals project EcoTopia op, waar creatieven, innovatieven en idealisten samen werken, feesten en bouwen aan sociale en duurzame initiatieven in Brazilië, met input uit Nederland én Brazilië. Ecotopia op Facebook


DCPN: Samenwerken aan een platform voor het Antilliaans bedrijfsleven en een netwerk van Dutch Caribbean professionals.