Aan de Slag

Pharos project Aan de Slag
Onze Facebookpagina


Samen met Frederike hebben we de Zeister variant van Pharos project Aan de Slag onder onze hoede genomen. Aan de Slag beoogt bewoners van het Azielzoekerscentrum in Zeist met enige regelmaat te laten meewerken in vrijwilligersprojecten. In eerste instantie om ze buiten te laten komen en actief te maken. En daarmee geestelijk en lichamelijk gezonder. Daarbij helpt het ook om netwerk te vergroten, om de taal te leren en eerder thuis te raken in de Nederlandse maatschappij. Het animo onder bewoners is groot; de dagen in een AZC zijn leeg en slepen zich een beetje voort. Op de foto zie je Sedat, een Turkse asielzoeker, met Aart Smid, de trajectbegeleider van de Kringloop in Zeist. Voor mij is Aan de Slag een project dat enorm veel uitvoerender is dan alles wat ik normaliter doe. Maar een welkome afwisseling is, omdat het kijkjes geeft in levens en delen van de Nederlandse samenleving waar ik anders geen weet van zou hebben.