Boeklancering 1 februari 2018

Meer informatie over de middag rond Organitopia


op 1 februari 2018 'lanceer' ik mijn boek Organitopia, tijdens een feestelijke middag met aandacht voor het Schone, Ware en Goede (en lekkere). Laat hier weten of je erbij wilt zijn, dan volgt spoedig meer informatie! 

Organitopia is een eigenzinnig, kritisch, amusant, maar vooral inhoudelijk essay over het Schone, Ware en Goede in organisatieverandering. Een Organitopia is een organisatie met een hart, waar het goed en prettig werken is. Ik doe een beroep op psychologen van Freud tot Verhaeghe om intrinsieke motivatie te ontrafelen. Op filosofen van Plato tot Neiman om de wil tot goed handelen te onderzoeken. Op wetenschappers van Kahneman tot Homan om kritisch denken te analyseren. En op designers en kunstenmakers uit de wereld van toneel, muziek of spel, om te illustreren dat het Schone, Ware en Goede essentiële en inspirerende elementen zijn om Organitopia te bereiken. Het boek is vanaf 1 februari in de boekhandels te verkrijgen en te bestellen via Scriptum.