Feiten en cijfers nieuwkomers Zeist

Feiten en cijfers Integratieroute

 


In bijgaande infographic vind je heel in het kort de belangrijkste resultaten van de integratieroute in Zeist van het afgelopen half jaar. Na invoering van de app in december 2016 en begin van de startgesprekken in februari 2017 zagen we het aantal gebruikers van de app gestaag stijgen, tot meer dan twee keer zoveel nieuwkomer-gebruikers als beoogd voor de pilot. Lisa, onze social matchmaker, voerde meer dan 65 startgesprekken (tot begin juli 2017) en deed multiple verwijzingen en overdracht naar de diverse ketenpartners. We organiseerden een groot aantal bijeenkomsten, waarvan de bijeenkomst over werk (elders op deze pagina) de meest succesvolle was.