Lof voor Organitopia

Organitopia bestellen
De pdf van de recensie


In Opleiding en Ontwikkeling, het vaktijdschrift voor human resources schreef Isolde Kolkhuis Tanke deze lovende recensie.

‘Het verandertempo is in deze tijd hoog’ en ‘organisaties moeten scherp aan de wind blijven om bij te kunnen blijven’, zijn vandaag de dag gevleugelde uitspraken. De kritische vraag die de auteur zich stelt is: is dat wel echt zo? Ze ziet in organisaties steeds weer nieuwe veranderprogramma’s opstarten en neemt verschijnselen waar die ze omschrijft als dystoppisch; oppervlakkig / cosmetisch veranderen wat de kern niet raakt, achter hypes aanhollen, medewerkers die vervreemden van de organisatie. Veranderen vanuit het hart verloopt volgens de auteur juist vanuit de basisgedachte dat iedereen intrinsiek te motiveren is, vooral wanneer de toegevoegde waarde van de organisatie - in de zin van de maatschappelijke betekenis - het uitgangspunt is. Want mensen hebben de wil tot betekenisgeving. En daar wringt in verandertrajecten juist vaak de schoen. Hoe de weg naar Organitopia (de ideale organisatie,in de persoonlijke betekenis van de auteur) eruit ziet, wordt beschreven aan de hand van drie pijlers, het Schone, het Ware en het Goede. Alle drie de pijlers worden mooi en beelden uitgewerkt in de opeenvolgende hoofdstukken. De auteur noemt haar boek een ‘persoonlijk essay’ en dat is het ook. Beurtelings passeren kritische noten, gewenste toekomstbeelden, maar ook citaten uit de literatuur die haar inspireren de revue, evenals eigen ervaringen vanuit haar werk als organisatieadviseur. 

 Op Bol.com en Managementboek verschijnen langzamerhand meer positieve reviews :-).