Nieuwkomers WegwijZ

bericht in Rondom Zeist

Nieuwsbrief 1 voor betrokkenen en belangstellenden

NIeuwsbrief 2 voor betrokkenen en belangstellenden

 


Tsjonge, wat een plezier heb ik in mijn opdracht voor de Gemeente Zeist. Onder de naam WegwijZ in Zeist zet Zeist een nieuwe 'integratieroute' uit, om nieuwkomers in Zeist (statushouders die aan Zeist zijn gekoppeld) zich zo welkom mogelijk te laten voelen en zo snel en goed mogelijk te ondersteunen bij het op poten krijgen van hun leven hier. Een startgesprek, veelal nog vóór ze hier komen wonen, een welkomstbijeenkomst én - als eerste gemeente in Nederland - een app vol met álle benodigde informatie, contacten en links (op het gebied van Wonen, Werk, Financiën, Taal en Cultuur, Gezondheid oa) als gids en naslagwerk maken sneller meedoen mogelijk.

Twee maanden werkte ik in opdracht van de Gemeente met Shahab (links op de foto) en een aantal andere nieuwkomers aan het vullen van de app, in samenwerking met álle formele en informele organisaties in Zeist (zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, Sociale Dienst, COA, Vluchtelingenwerk, GGD, taalinstituten, scholen). Op 9 december 2016 lanceerden we de app, met groot succes. Vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties stonden herkenbaar klaar om de app tot leven te brengen en vragen te beantwoorden, er werd flink genetwerkt en kennis gemaakt. De app wordt druk gedownload, ook door nieuwkomers die er al iets langer zijn.

Het komende halfjaar gaan we deze pilot alle mogelijke energie en impuls geven en de nieuwe 'integratieroute' met alle partijen verder vorm geven. Ik heb enorm veel plezier in deze innovatieve opdracht. Door de samenwerking met een aantal mensen die ik sinds het Unite feest precies een jaar geleden zie, ken, volg. Én doordat ik in mijn eigen woonplaats aan de slag ben en zie hoeveel moois en betrokkens hier gebeurt. 

For the credits én for the record - hoe de dingen soms gaan! - na het Unite feest besloot USG in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen om met Appical, een leverancier van 'onboarding apps' een samenwerking aan te gaan om een 'welkom in Nederland app' voor nieuwkomers te ontwikkelen. Door mijn activiteiten in Utrecht en later Zeist, werd de app gepresenteerd in een bijeenkomst waar ook Zeister Groen Links raadslid Roel van Nieuwstad aanwezig was. Hij bracht de app onder de aandacht van Anne Czyzewski, voor Zeist oa bezig met integratie. Zij durfde onmíddelijk de app te adopteren en regelde er een collegebesluit en budget voor (wát een talent!). Vervolgens mocht ik WegwijZ & de integratieroute als projectleider gaan organiseren en kan ik alle ervaringen van het afgelopen jaar inzetten om voor én met nieuwkomers in mijn eigen dorp iets goeds te ontwikkelen. Hoe vet is dat ;-).