Nieuwkomers welkom heten en betrekken

 Bekijk hier het introductiefilmpje over de WegwijZ App

 De afsluitende nieuwsbrief van Werklust over WegwijZ in Zeist

 De eerste nieuwsbrief met activiteiten met en voor ketenpartners in Zeist

 De tweede nieuwsbrief voor ketenpartners in Zeist


Nieuwkomers welkom heten en betrekken
Een nieuwe integratieroute in de Gemeente Zeist 

Nieuwkomers Shahab en Anas tonen de App WegwijZ

Eind juni 2017 levert Werklust de nieuwe Integratieroute voor nieuwkomers (statushouders die aan Zeist zijn gekoppeld) op. De integratieroute heeft als doel optimaal meedoen van nieuwkomers te bevorderen; de Nederlandse taal leren, netwerk opbouwen in Zeist, de weg kennen en meedoen naar vermogen. Belangrijke onderdelen van de route zijn de startgesprekken, waarin links naar alle relevante professionele en vrijwillige partners worden gelegd én onderhouden, de app WegwijZ, die alle informatie en de 'sociale kaart'  van Zeist op 1 plek samenbrengt en de WegwijZ bijeenkomsten, waarin thematisch wordt uitgewisseld, kennisgemaakt, geinformeerd. Een sterk geheel waardoor nieuwkomers zich welkom, betrokken, gesteund én gestimuleerd voelen. Essentieel onderdeel van de implementatie was het organiseren van betere samenwerking en helderder processen met en van alle ketenorganisaties. 

Bekijk hier het introductiefilmpje over de WegwijZ App

De afsluitende nieuwsbrief van Werklust over WegwijZ in Zeist

De eerste nieuwsbrief met activiteiten met en voor ketenpartners in Zeist

De tweede nieuwsbrief voor ketenpartners in Zeist