REMOVE IF NOT NEEDED ->

Prachtige wildernis-trail Imfelozi!

FILMIMPRESSIE


"Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar de overwinning daarvan. Een dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die zijn vrees overwint. Nelson Rolihlahla Mandela, "Father of Nations"

The Peace of Wild Things

When despair for the world grows in me
and I wake in the night at the least sound
in fear of what my life and my children's lives may be,
I go and lie down where the wood drake
rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.
I come into the peace of wild things
who do not tax their lives with forethought
of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
waiting with their light. For a time

I rest in the grace of the world, and am free.

Wendell Berry (1934-.)

Door te midden van de wilde beesten in de wildernis te wandelen, stem je je weer af op de natuur en op je eigen intuïtie. Los van je dagelijkse bezigheden, prikkels en afleiding en in contact met de oeroude overweldigende natuur heb je een diepgaande ervaring van rust en ontroering. Veel deelnemers komen tot vergaand inzicht en soms zelfs tot transformatie.

De reis voert ons naar Umfolozi in Zuid Afrika, een wildpark iets boven Durban. Onze gids is Ian Read, by far de beste en meest sympathieke begeleider die je je kunt wensen. Deze aardse én spirituele reus leert ons, samen met de tweede gids – Rodney, een Zulu uit de lokale community - van alles over de natuur en de natuurlijke kringlopen. Ze zijn er ook voor onze bescherming.

Meld je aan via het contactformulier van Werklust.