REMOVE IF NOT NEEDED ->

Purpose en persoonlijke bevlogenheid

Meer over TNO Optics
Narrative Coaching


Bij TNO Optics breng ik in 'co-creatie':-)  met de organisatie samenhang in het hoger doel van de afdeling én de persoonlijke bevlogenheid van haar medewerkers. Zo brengen we lijn en consistentie in de strategische doelen én de operationele vertaling daarvan in persoonlijke bijdrage, werkafspraken en cultuur. Op basis van ieders individuele verhalen én dat van de organsatie maken we samen de 'storyline' van de afdeling; ontstaan, geschiedenis, erfenis, identiteit, ambities, doelen, 'purpose', ofwel waartoe-waarvoor. 

Als onderdeel van deze 'storyline' worden er estafette interviews gehouden. De ene medewerker interviewt de andere over zij of haar persoonlijke 'waartoe' in het werk en vraagt dit te illustreren. Ik word heel warm en enthousiast van de bevindingen uit deze interviews! En hetzelfde geldt voor de medewerkers. Wanneer je expliciet maakt waar iedereen aan bijdraagt is dat niets minder dan indrukwekkend; van mini-satellieten die bijvoorbeeld vervuiling beter kunnen monitoren, tot een 'optische neus', die ziekten in een vroeg stadium kan detecteren, tot goedkopere diagnostiek voor ontwikkelingslanden. Wat wij science fiction vinden is voor de medewerkers van Optics dagelijkse kost.

Alle 60 persoonlijke verhalen worden gebundeld als onderdeel van het Optics 'verhaal'. De persoonlijke 'purposes' horen zo bij het Optics purpose als bladeren aan de boom. Het onderzoeken en beschrijven van persoonlijke en organisatie verhalen heet een narratieve benadering. Daar zijn ook boeken over; zie de link.