Verleiden tot persoonlijke ontwikkeling, voorbereiden op verandering

Verleiden tot persoonlijke ontwikkeling, voorbereiden op verandering
Leerlijn voor ondersteuners van het Ministerie Infrastructuur en Milieu 

Startbijeenkomst Ondersteuners Ministerie IenM

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf Werklust een nieuwe impuls aan de Leerlijn voor (management, beleids- en administratief) Ondersteuners. Dit deden we door de behoeften serieus te nemen, de toekomst dichterbij te brengen, en ondersteuners te activeren en enthousiasmeren om zich actief voor te bereiden op anders werken en het werkterrein opnieuw vorm te geven in het licht van de aanstaande verhuizing. Mooi samenspel tussen wat mag en wat moet, tussen aanspreken en honoreren, tussen prikkelen en geruststellen.