& Een Frisse Blik! Compact organisatieadvies

De Frisse Blik folder


Het leggen van de ‘puzzel’ van een organisatievraagstuk vind ik één van de leukste onderdelen van mijn werk. In die eerste diagnose-fase is het opschud-, inspiratie-  en leereffect veelal het grootst, voor alle betrokkenen. Daarom bied ik De Frisse Blik nu als vrijblijvend en opzichzelfstaand aanbod aan.

Waarom?

Je worstelt al een tijdje met een vraag. Je zoekt inspiratie voor je projectplan. Je wilt nieuw elan in je team. Je wilt de organisatieontwikkeling momentum geven. Je wilt een effectiever leidinggevende worden. Je zou je eigen Pavlov-reacties of die van je collegae willen veranderen. Waar zit beweging?

Niet iedere organisatievraag mondt uit in een veranderproject, niet iedere persoonlijke vraag vergt intensieve begeleiding. Een frisse blik kan wél helpen om gedurfde keuzes te maken of de goede richting in te slaan. Ik hoor vaak dat mijn kijk op zaken verhelderend werkt en onverwachte perspectieven biedt. Zelf beleef ik ook veel werklust aan samen exploreren en creatieve mogelijkheden bedenken. Win-win!

Wat is De Frisse Blik?

De Frisse Blik is een mini-interventie. Het bestaat uit een intake, een onderzoek en een rapportage naar keuze. Een vraag over je organisatie, je team óf je eigen functioneren vormt de aanleiding. Na de intake besteed ik een hele dag aan bronnenonderzoek en analyse. Met mijn rapportage zorg ik voor een tastbaar resultaat. Na een half jaar maak ik de cirkel rond door te vragen wat het effect van De Frisse Blik is geweest.

Hoe krijg ik een frisse blik?

In een eerste interview  verdiepen en exploreren we je vraag. We zoeken expliciet het perspectief ‘van buiten naar binnen’ op door een afspraak elders; met koffie of, liever nog, een wandeling.
Samen bespreken we welke bronnen ik zou kunnen gebruiken om een De Frisse Blik te ontwikkelen. Je kunt daarbij denken aan  aan interviews met sleutelfiguren,documenten, een mailwisseling. Ook kan ik vragenlijsten, een systeem-opstelling of een maatwerk-enquête inzetten. Ik beschik over een flink arsenaal aan methodieken en jij en je organisatie over veel informatie.  Ik besteed een dag aan  dit onderzoek, vanuit de ‘binnen’kant, dus in je eigen organisatie. Uiterlijk een week na het onderzoek ontvang je de rapportage. Ik rapporteer zoals je dat wilt: in een document, powerpoint of prezi, video of gesprek, boekenlijst of revisie van je projectplan.
Een half jaar na de rapportage hoor je weer van mij, om te bezien in hoeverre de interventie je heeft geholpen.

Behoefte aan uitzicht?

De Frisse Blik kost 1950 euro exclusief BTW, gebaseerd op intake, 1 dag onderzoek, rapportage en terugkoppeling. Mail mij op defrisseblik@werklust.org om een afspraak te maken voor vraagverheldering of intake!