Samenwerken: Associate van BeBright

Meer weten over BeBright


De langste samenwerkingsrelatie van Werklust is die met BeBright. Als Associate Partner werkt Ina samen met de bright collegae aan sociale innovatie en transformatie in de domeinen zorg, wonen en onderwijs. Daar waar BeBright veel expertise en kennis heeft op het gebied van toekomstdenken, scenario's en strategie-ontwikkeling, vullen we elkaar aan waar het het daadwerkelijk in beweging brengen en veranderen van organisaties betreft. 

In termen van het Schone, Ware en Goede ligt het accent bij BeBright in eerste instantie op het Ware. In termen van Organitopia komt BeBright overigens dicht in de buurt van een ideale organisatie om voor te werken; met het hart op de juiste plek, vol met gedreven collegae, met volop ruimte voor inspiratie, leren, lolletjes en vernieuwing.