Organitopia

Organitopia heeft een eigen website! 
Bestel hier je exemplaar van Organitopia
Interview met Ina over Organitopia
Terugblik op de boeklancering


In Organitopia beschrijft Ina Smittenberg hoe we intrinsieke motivatie kunnen aanspreken om bevlogen te werken en zo tot een prettige, werkbare, effectieve organisatie kunnen komen, een Organitopia. Het Schone, Ware en Goede (naar Plato) zijn ingredienten om medewerkers intrinsiek te motiveren en in beweging te zetten, op weg naar zo'n organistaie. Organitopia is uitgegeven bij Scriptum en via alle boekensites te bestellen.

We vertellen onszelf dat continue verandering de nieuwe werkelijkheid is, maar we lijken er niet zo goed mee om te kunnen gaan. Organisatieveranderingen beklijven niet of stranden voor voltooiing, en hebben ongewenste organisatiefenomenen tot gevolg. Afgehaakte of uitgeputte medewerkers vervreemden van hun werk en van de organisatie. Wat gebeurt daar precies? En over welke boeg kun je het gooien om een mogelijke verandering wel toekomstbestendig in te zetten? 

In 'Organitopia' geeft Ina Smittenberg met het Schone, Ware en Goede richtingaanwijzing om een organisatie met een hart te bereiken. Daarbij put zij uit bronnen in de psychologie, filosofie en uit haar eigen professionele ervaring met advieswerk. Een eigenzinnig, kritisch, amusant, maar vooral inhoudelijk essay vol concrete voorbeelden en andere illustraties.

Organitopia is gelanceerd tijdens een heerlijke middag met een wandeling, een rondleiding in een museum, een lezing en een borrel. Iets meer dan 60 gasten waren aanwezig en lieten zich inspireren door de mooie muziek van Anna Vala Olafsdottir, de intermezzi met Ian Read, Marielle Groenendijk en Ellis Bartolomeus, die respectievelijk het Schone, Ware en Goede kort illustreerden en de lezing waarin in kort bestek door het boek werd gewanderd. 

Peter de Boer van de Nederlandse Bibliotheek Centrale recenseerde Organitopia op Bol.com als volgt:
De auteur, organisatieadviseur met wortels in de psychologie en filosofie, beschrijft een andere manier van kijken naar organisatieveranderingen. Zij zet zich af tegen oppervlakkige, top down en beheersmatige aanpakken, hetgeen leidt tot vervreemding, ijdeltuiterij en individualisme. Startpunt is intrinsieke motivatie van medewerkers. Haar ideaal, een 'organitopia', bestaat uit een kloppend hart in de organisatie en bij medewerkers, met merkbare, meetbare en toekomstbestendige resultaten in de buitenwereld. Veranderingen dienen gestoeld te zijn op zingeving voor organisatie en individuele medewerkers. Naar Grieks voorbeeld zijn het Schone, Ware en Goede een leidraad voor verandertrajecten. Het Schone raakt emoties. Het Ware staat voor ratio en feiten. Het Goede staat voor betekenis geven, oefenen en ervaren van passend werkgedrag. Deze drie fundamenten worden volgtijdelijk ingezet, maar vanaf het moment van inzetten lopen ze samen op. Het boek is zeer prettig en helder geschreven en is van belang voor iedereen die met organisatieveranderingen te maken heeft. Met een literatuurlijst en illustraties in kleur en zwart-wit.