Diensten

Werklust werkt op verschillende manieren aan verandering en beweging van organisaties. U kunt Ina inzetten voor organisatieadvies en organisatieontwikkeling, ontwerp en ontwikkeling van veranderaanpakken, het project- en programmamanagement daarvan of juist van implementatie van vernieuwing. Op iets kleinere schaal is leiderschaps- en teamontwikkeling bij haar in goede en geinspireerde handen, zowel op groeps- als op individueel niveau. 

Organisatieverandering en -ontwikkeling.

U wilt een bruisende, veerkrachtige, opgewekte organisatie die, net als haar medewerkers, optimaal op de externe omgeving én op elkaar afgestemd is. Zodat ieders kwaliteiten en mogelijkheden optimaal worden ingezet en bijdragen aan het 'hart van de zaak'. Werklust adviseert en begeleidt organisatie-verandering of -ontwikkeling, door impactvolle, vaak onorthodoxe interventies rond strategie ontwikkeling en -implementatie, leren en ontwikkelen, en/of management development. Het schone, ware en goede zijn vaste ingredienten van de Werklust-aanpak. Net als een heldere, betrokken, creatieve en warme aanpak, waarbij vanzelfsprekend ook op zakelijkheid en scherpe resultaten wordt gestuurd. 

Opdracht UWV 

hartgrondig-veranderen


Leren en ontwikkelen.

Werklust brengt uw organisatie en haar medewerkers in beweging. We komen tot de essentie van de gevraagde verandering, stimuleren medewerkers tot het nemen van verantwoordelijkheid, verleiden hen tot veranderen, vergroten onderlinge verbondenheid en ontwikkelen leiderschap, door diversiteit in kwaliteiten te erkennen en versterken. Zo committeren medewerkers zich intrinsiek aan nieuwe uitgangspunten of verwachtingen. 
Werklust adviseert over geschikte trainingen, ontwerpt ontwikkelpaden op maat, betrekt en activeert alle belanghebbenden en biedt desgevraagd procesbegeleiding en training.

Opdracht Inspectieraad
Opdracht Ministerie Infrastructuur en MilieuIndividuele begeleiding

Een medewerker zit niet op de juiste plek of functioneert niet naar uw en eigen verwachting? Werklust begeleidt graag op weg naar krachtig en betrokken functioneren. We onderzoeken met uw medewerker wat in de weg staat en hoe het anders kan. Werklust ondersteunt de verandering in het dagelijks leven en werken middels individuele coaching en counseling. 
Werklust begeleidt


levenslust_logo_klein

Inspiratieprogramma's

Werklust heeft met het netwerk Werk in uitvoering twee speciale programma's ontwikkeld rond werken en zingeving. Hierin komen procesbegeleiding en individuele begeleiding bij elkaar. 
Levenslust voor vrouwen 
Op koers komen 
Werklust & leven