Uitgangspunten

 


De naam Werklust, met het logo van het towutjespringende meisje, refereert aan een veerkrachtige, vitale organisatie en medewerkers. In zo'n organisatie klopt het hart van de medewerker voor wat Werklust het 'hart van de zaak' noemt; de opdracht, of taak in de buitenwereld. Medewerkers verbinden zich vanuit hun eigen intrinsieke motivatie aan dit hart van de zaak en functioneren daarmee bevlogen, in samenhang, gefocussed en energiek.

Langs de weg van het Schone, Ware en Goede wordt het hart geraakt en een echte beweging in gang gezet. Zo beklijft verandering en zo werkt Werklust. In Organitopia wordt deze optimistische, constructieve en - vooruit - idealistische manier van denken over werken, werknemers en organiseren uit de doeken gedaan. 

het schone, ware en goede laten hart voor de zaak kloppen

Publicaties

Organitopia: het Schone, Ware en Goede wijzen de weg naar echte verandering. Na 15+1 jaar Werklust beschrijf ik hoe een echte, toekomstbestendige verandering kan worden gerealiseerd met inzet van kunsten, vormgeving, filosofie, denken, en andere disciplines. Publicatie in eigen beheer 2016. Scriptum, najaar 2017. 
Hart voor de zaak; artikel over de benadering van Werklust, met case-analyse. Te bestellen via het contacformulier. 
Drie casussen in kleine boekjes. Strategievorming, strategie-implementatie, organisatieontwikkeling en ervaringsgericht leren. Te bestellen via het contactformulier.
Artikel: "Hart voor de zaak - werken vanuit het hart van de organisatie", verschenen in de serie Ontwikkelen met Impact in O&O (Opleiding en Ontwikkeling) nummer 2 van 2012

--------------------------------------------------------

Verbondenheid, verandervaardigheid en vitaliteit zijn ingredienten voor een werklustige en veerkrachtige organisatie én haar medewerkers. Het zijn ook de uitgangspunten van Werklust.

Verbondenheid

Verbonden zijn - het hart, de essentiële & authentieke taak van uw organisatie kennen, zichtbaar en ervaarbaar maken - is een essentiële voorwaarde voor een gezonde, levendige organisatie. Medewerkers voelen zich verbonden wanneer zij hun bijdrage weten, waarderen en daar invloed op hebben. 
Werklust legt verbinding 

Verandervaardig

Veranderingen bij concurrenten, partners en in de maatschappij vragen om reactie. U wilt, met uw medewerkers, veerkrachtig, flexibel en gericht meebewegen, zodat u goed blijft afgestemd op uw omgeving. Werklust begeleidt strategievorming en de implementatie daarvan in het dagelijks werk. 
Werklust brengt (in) beweging 

Vitaliteit

Organisaties zijn effectief en veerkrachtig wanneer medewerkers vanuit vitaliteit en verbondenheid kunnen werken. Mensen zijn vitaal wanneer ze weten waar ze aan bijdragen, verantwoordelijkheid kunnen nemen en uitdagend werk hebben waar ze voldoende voor zijn toegerust.
Werklust maakt vitaal