Een wereldvereniging!

Over de MSF NL Associatie


Na mijn landing uit Tsjaad werkte ik achtereenvolgens voor de afdeling Communicatie en Fundraising en daarna als Bestuurssecretaris en Associatie-Coordinator. Dit deed ik in een duo-functie met Marietta, die in Tsjaad mijn Head of Mission was. Heel grappig en toevallig en een goed voorbeeld van hoe binnen MSF van alles mogelijk (en nodig!) is en hierarchisch de panelen enorm kunnen schuiven. 

Vooraf had ik eigenlijk niet zo'n goed idee van de 'Associatie'  van Artsen zonder Grenzen. Het blijkt dat MSF als een vereniging is georganiseerd, per land(engroep). Wanneer je een tijdje voor Artsen zonder Grenzen gewerkt hebt kun je lid worden en word je bij alle grote beslissingen betrokken. 'Wets'voorstellen, het kiezen van een nieuw bestuur, de strategie van Artsen zonder Grenzen: de leden denken en stemmen mee. 

Als onderdeel van de bestuursfunctie werkten we ook mee aan het Association Event van OCA - Operational Centre Amsterdam. OCA is de verzamelnaam van alle projecten die vanuit Amsterdam worden geoordineerd, waaronder Tsjaad, Haiti, Centraal Afrikaanse Republiek Congo, Inda, Afghanistan, Sudan.... De Associatie heeft afvaardigingen en ambassadeurs in al deze landen, die zorgen dat de stem van de 'werkvloer' goed vertegenwoordigd is. MSF kent meer dan enige andere organisatie een enorme proportie 'locals', ofwel nationals. Ook in ons project in Tsjaad was het percentage 'westers' in de teams ruim onder de 10 procent.

Het Association Event werd georganiseerd in Pakuis de Zwijger in september 2022. Wanneer ik over MSF praat zeg ik altijd dat de wereld zo groot wordt; je hoort in de wekelijkse operation updates (OPS) verhalen over de toestand in de hele wereld. Het Event in Pakhuis was daar weer een illustratie van. Er werd verhit gediscussieerd door vertegenwoordigers uit de hele wereld, live en online. Op het videoscherm zagen we teams uit de hele wereld in de typische wat onderkomen kantoren die actief meededen met de debatten. Het nieuwe bestuur presenteerde zich en legde verantwoording af over een aantal zaken.Langdradig soms, maar ook een soort democratie in de puurste vorm. We maakten een groepsfoto van de meewerkende Asso-leden na het evenement. Zie mij lachen links op de achterste rij:-).