Ministerie van Buitenlandse Zaken. Preferred supplier van DARE!

Een interview met de roerganger van DARE, Hermien van Triest
Een artikel uit NRC over de notitie van Docters van Leeuwen


De ambitieuze en eigenzinnige dames van Innovatiebureau DARE van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werken met een aantal samenwerkingspartners aan en moderner, transparanter, opener Ministerie, zoals in 2013 door Arthur Docters van Leeuwen voorgesteld. Organitopia vormde aanleiding om met elkaar in gesprek en in zee te gaan. Tot de zomer deed ik een tweetal leiderschaps- en teamontwikkeltrajecten bij het Ministerie BZ. Hele interessante trajecten, zowel door de ontdekking van echt bevlogen en zelfs idealistische ambtenaren, alsook door het voelbare complexe politieke spanningsveld waardoor vaak de weg der moeite wordt bewandeld. 

Net voor de zomer kwam de vraag om mee te doen aan een tender en afgelopen vrijdag 21 september tekenden we, samen met BeBright, een (minimaal) tweejarig contract. Dat is nog eens een leuke spinoff van zowel mijn boek als van de langlopende samenwerking met BeBright! Onze strategische in innovatieve kijk op zaken koppelen we aan het Schone, Ware en Goede van cultuur- en organisatieverandering. Hiermee denken we een krachtig en passend antwoord te geven op de vragen van het Ministerie, waarbij ik aanspreekpunt ben en coördinatie van de inzet regel. En oh ja, zei ik al dat ik reuze trots ben op deze nieuwe opdrachtgever? Bij deze! 

Op de foto zie je Philip Idenburg, die net na ondertekening van het contract wordt toe-geapplaudisseerd door Hermien van Triest en Carolien Wiedenhof van DARE.