Een kans door Covid

Inspectie Leefomgeving en Transport


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ken ik nog van het Ervaringshuis voor Inspecteurs en ook van hun jaarlijkse ILT-dag, waar ik al eens een workshop over Organitopia verzorgde. Eind 2019 werd ik gevraagd om voor dit jaarlijkse congres voor alle inspecteurs beeld, geluid en inzicht te geven aan de nieuwe manier van samenwerken, het zgn honingraatmodel. In de honingraat wordt, meer dan in een klassieke organisatie-hark, zichtbaar hoe afdelingen verschillende aandachtsgebieden en meerdere raakvlakken met andere afdelingen hebben. Zoals wanneer ze in grotere programma’s - bijvoorbeeld voor minder broeikasgassen of een duurzaam Schiphol - met elkaar samenwerken.

Op de ILT-dag jl mei zouden we aan het inzicht en begrip over de honingraat een flinke impuls geven. Mèt Corona ging echter ook de ILT dag niet meer door.

Waar dit in eerste instantie een hindernis leek, zorgde Covid in dit geval juist voor een heel gunstige ontwikkeling. Ons plannetje voor de ILT-dag kon op groot enthousiasme rekenen, dus men was niet bereid om dat meteen te laten varen. Zo ontstond het idee om de interactieve presentatie van de honingraat als een online platform invulling te geven, waar medewerkers elkaar (beter) kunnen leren kennen, de organisatie kunnen ontdekken en hun kennis en ervaring kunnen delen.

Samen met een groep medewerkers van ILT en grafisch ontwerpbureau BLIK ontwikkelen we nu in co-creatie dit online platform, waar we gebruik maken van gamification om deelnemers te verleiden en in beweging te houden. Medewerkers kunnen zichzelf makkelijk profileren, krijgen een collega als “buddy”, leggen linken tussen collega’s of teams, lossen organisatie vragen op en delen hun ervaringen. Organisatie-ontwikkeling krijgt met het platform een flinke zwiep.

Bij de bekendmaking van het platform meldden zich meteen medewerkers en zelfs hele teams aan, nog voordat we een werkende dummy hadden. Zo maken we een vliegende start.

Al zeg ik het zelf, dit platform is vrij uniek. Het combineert onboarding elementen met toegevoegde waarde voor álle medewerkers; online met offline activiteiten; jezelf presenteren en informeren met uitwisselen met anderen. Zeker in een tijd waar in ieder geval een deel van al het werk individueel vanuit de woonkamer gedaan wordt en er een gerede kans is dat dat een groot deel van het nieuwe normaal zal blijven uitmaken, denk ik dat andere organisaties veel baat zouden hebben bij een dergelijk platform. Voor meer betrokkenheid onder collega’s en binding met de organisatie.