Gezond en gelukkig in Tilburg

Het Bestuursakkoord van Tilburg


De gemeente Tilburg voert het bestuursakkoord uit, met mooie doelen voor de gemeente en haar burgers. Onder de vlag Gezond en Gelukkig Tilburg willen ze werken aan een inclusieve en duurzame stad. Er zijn allerlei mensen voor aangesteld die dat gaan doen, samen met de inwoners. Daar ben ik er sinds februari één van.

De gemeente staat bekend om ‘anders agenderen’: er zijn gesprekken met inwoners over verbeterpunten. Dat noemen ze de Leefwereld, waarin ze Tilburgers direct betrekken bij de uitvoering van het beleid. Dat houdt best grote veranderingen in, kijk bijvoorbeeld hoe je samenwerkt met ketenpartners, hoe je omgaat met de burgers en intern. Hoe organiseer je dat? Dat zijn allemaal grote wijzigingen tegelijkertijd, met een grote maatschappelijke en institutionele impact.

De verleiding is vooral heel erg na te denk hoe je dit intern vormgeeft. Maar dan is de duur van een college alweer voorbij. Men wil dus snelheid maken. Ik ben samen met anderen aangetrokken voor: hoe organiseer je dat, hoe verzand je niet in organisatorisch gedoe, hoe begin je ergens en ga je gaandeweg ontdekken wat goed werkt. Of dokter je alles van tevoren uit?  Ik ga me richten op het Sociaal Domein. Nieuwkomers, werkzoekenden, sociaal zwakkeren, inclusiviteit, dat vind ik heel relevante interessante onderwerpen.

Ik kijk ook hoe het Schone, Ware en Goede in mijn opdracht kunnen terugkomen. Het Schone zit voor mij vooral in het werken en denken vanuit het hele verhaal van de burgers, het niet meteen in een systeem stoppen. Het Goede zie ik terug in het oprecht streven om congruent aan het bestuursakkoord dingen met en voor burgers beter te organiseren. Daarbij hoort ook om het zelf, als Gemeente, anders te gaan doen. Met het Goede ben je altijd een tijdje bewust onbekwaam, dat je weet dat je het even niet weet. Het Ware zit ‘m in het onderliggend steeds uitzoeken: over wie hebben we het  precies, wat speelt er écht? Voor wie geldt dat en voor wie nog meer? Dat vrij precies uitzoeken, zodat het ook houdbaar is. Ik vind het een heerlijk soort gepuzzel.

Mijn uitdaging is om binnen de negen maanden die me gegeven zijn bij te dragen aan de concrete realisatie van doelen. Ik zit in een adviesrol en er zijn natuurlijk al veel mensen die ergens iets van vinden. Een van mijn doelen is versimpelen en concretiseren; een ander om op de Leefwereld te blijven terugkomen en erbij te betrekken. Ik vind de gemeente een fijne schaalgrootte om echt resultaat te gaan zien, ook voor mijzelf.