Pharos' Aan de Slag. Going out with a BANG

Pharos project Aan de Slag
Facebookpagina Aan de Slag Zeist
LinkedIn post over mijn ervaringen 
Nieuwsbode artikel over ITGWO

 


Op 19 september jl organiseerden we een vrijwilligersmarkt in het Gemeentehuis van Zeist. Dit als laatste activiteit van ons project Aan de Slag, waarmee we het afgelopen jaar maar liefst 729! matches maakten van bewoners van het asielszoekerscentrum aan vrijwillige klussen. Het festival Into The Great Wide Open op Vlieland werd mede bemand met 9 van onze bewoners (en ondergetekende), Ashtonia achter Slot zeist kreeg iedere avond 5 vrijwilligers uit het AZC (en met 5 avonden per week en 8 draaiweken loopt dat aardig op!), op Oerol liepen ook een 5tal bewoners uit Zeist rond, maar ook het Beauforthuis heeft haar voordeel kunnen doen, met name in tuin en terras, met deze harde werkers, net als bijvoorbeeld Abrona, de Voedselbank en een wijkcentrum en tuinen in Soesterberg.

Op de vrijwilligersmarkt werden 18 banen aangeboden aan nieuwkomers die al in Zeist wonen. ZOals je op de foto kunt zien was het een drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst. UIteindelijk werden al 12 matches gemaakt. Zo hebben we onze erfenis van Aan de Slag overgedragen aan de Gemeente Zeist.