Inspectie van het Onderwijs. Inspecteurs met effect

Effectief inspecteren vertalen naar werkgedrag.

Inspectie-breed vaststellen en implementeren van effectiever werken van rijksinspecteurs van het Onderwijs. Dit middels diverse interventies en randvoorwaarden op gebied van cultuur, leiderschap, opleiding, afstemming met de buitenwereld. Sterke focus op het omgaan met professionele dilemma's in de praktijk van het inspecteren.