Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven. Kennisfestival SENSE

Zie ook
www.festivalsense.nl


Op 7 november 2013 lichtte ik in een drietal sessies de 'Werklust methode' toe in het programma van SENSE, festival voor een positief leerklimaat. Dit deed ik samen met Karin van As, actrice, presentatrice en voice over. Het model 'Hart voor de Zaak' werd toegelicht, onder andere met een illustratief filmpje,twee 'best practices' werden besproken en in de laatste sessie onderzochten we 'bronnen van verandering'. In de lunchpauze maakten we een stiltewandeling.
  
Er werd enthousiast gereageerd op 'Hart voor de Zaak' en de casusbesprekingen. Het onderzoeken van 'bronnen van verandering' was een aantal deelnemers in eerste instantie wat te abstract;  het tonen en bespreken van het illustratieve 'Hart'-filmpje maakte veel duidelijk. Wanneer je nieuwsgierig bent naar mijn verhaal of het filmpje, laat ik je graag eens meer zien of horen!
 
Hier de link naar mijn 'pitch': 
 
De Sense website is nog in de lucht: www.festivalsense.nl
 
Dat een positief leerklimaat essentieel is voor succesvolle organisatieontwikkeling is een kwestie van common sense. Maar hoe organiseer je dit? Welke best practices van een positief leerklimaat zijn er en welke interventies hebben hieraan bijgedragen? Wat kunnen we ervan leren? En, hoe veranker je deze lessons learned en nieuwe inzichten in je dagelijkse handelingen in de eigen werkomgeving?
 
Festival SENSE laat je zelf ervaren wat de kracht is van een positief leerklimaat. In dit eendaagse festival, worden al je zintuigen geprikkeld om je aan het denken te zetten over jouw professionele uitdagingen bij het effectief ontwikkelen van medewerkers. Laat je meevoeren in een carrousel van informatieve, innovatieve en reflectieve sessies, ervaringen en presentaties van gerenommeerde partners uit ons vakgebied, waaronder &samhoud, CrossKnowledge en Ormit. Kies je eigen ideale route door de dag, geef jouw waardevolle inbreng en neem mee wat jij kunt gebruiken bij het realiseren van jouw passie: de ontwikkeling van de mens als professional in een balans tussen voldoening en prestatie. 
 
SENSE i s e en p rof e s s ione e l f e s t i val aang eboden door het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven. SENSE 2013 vindt plaats op Het Schateiland i n Zeumeren. Het is een eendaags festivalprogramma met een beperkt aantal deelnemersplaatsen. Het programma is speciaal ontwikkeld voor leden van het Kennisnetwerk HRM Grote Bedr i j ven.  Houd 7 november vrij in je agenda!