Lof voor Organitopia!

Organitopia bestellen
Lezersreviews op LinkedIn
De pdf van de recensie


Zo langzamerhand heb ik veel mooie recensies en lezerscitaten verzameld over Organitopia. Organitopia is een eigenzinnig, kritisch, amusant, maar vooral inhoudelijk essay over het Schone, Ware en Goede in organisatieverandering. Een greep uit de reacties. 

Op Managementboek krijgt Organitopia alleen maar 5-sterren recensies. Er is een interview en een recensie te lezen, beiden door Ger Post geschreven.

Op Bol.com krijgt Organitopia 4 en 5 sterren en wordt aangeraden om de toegankelijkheid, de mate waarin het inspirerend is en de heldere uitleg. Een lezer schrijft: "ik ben verlicht geraakt door dit boek". Een andere lezer: " Een prachtige inkijk in de persoonlijke ontdekkingstocht van organisatieverandering. Alles wat op haar pad is gekomen is geculmineerd in dit zeer toegankelijke boek om te delen met haar lezers. Persoonlijk en waarachtig ‘prenten’ boek van een never ending story. Voor het eerst in samenhang beschreven waar het in de kern om gaat."

Peter de Boer, van de Nederlandse Bibliotheek Centrale schreef een recensie op Bol.com: 
"De auteur, organisatieadviseur met wortels in de psychologie en filosofie, beschrijft een andere manier van kijken naar organisatieveranderingen. Zij zet zich af tegen oppervlakkige, top down en beheersmatige aanpakken, hetgeen leidt tot vervreemding, ijdeltuiterij en individualisme. Startpunt is intrinsieke motivatie van medewerkers. Haar ideaal, een 'organitopia', bestaat uit een kloppend hart in de organisatie en bij medewerkers, met merkbare, meetbare en toekomstbestendige resultaten in de buitenwereld. Veranderingen dienen gestoeld te zijn op zingeving voor organisatie en individuele medewerkers. Naar Grieks voorbeeld zijn het Schone, Ware en Goede een leidraad voor verandertrajecten. Het Schone raakt emoties. Het Ware staat voor ratio en feiten. Het Goede staat voor betekenis geven, oefenen en ervaren van passend werkgedrag. Deze drie fundamenten worden volgtijdelijk ingezet, maar vanaf het moment van inzetten lopen ze samen op. Het boek is zeer prettig en helder geschreven en is van belang voor iedereen die met organisatieveranderingen te maken heeft."

Een collega-schrijver die liever anoniem blijft schreef mij: "Omdat ik er maar niet aan toekwam jouw boek te lezen, besloot ik vanmiddag klein te beginnen en een hoofdstuk te lezen: hoofdstuk 5 Het Schone. Prachtig!! Op basis van dit hoofdstuk deel ik graag met je wat er met me gebeurde en hoe ik het boek ervaar. Ik vind jouw boek en schrijfstijl een voorbeeld van Het Schone. Het vraagt aandacht. Zolang ik in de modus zit van vertragen geniet ik van het lezen. Het gaat dieper en is reflectiever dan veel andere boeken. Het is Schoner dan de meeste andere boeken. Het is zo'n boek dat je (ik) af en toe even neerlegt, erover nadenkt en weer doorleest. Maar er is wel een voorwaarde: dat ik die modus van vertraging heb. Dus als die even wegvalt, ben ik geneigd door te bladeren, te versnellen. En dan werkt het niet. Het boek vraagt aandacht. Daarmee is het volgens mij een prachtig boek, naar ik vrees voor een kleine doelgroep. Het is ook wat intellectueel, met verwijzingen naar kunst en filosofie. Prachtig, maar voor hen die daar interesse en aandacht voor hebben. Kortom: ik ga zeker steeds weer een ander hoofdstuk lezen. Dit zou heel veel adviseurs, coaches en managers goed doen."

Een voormalig opdrachtgever schreef onder meer: "Organitopia is buitengewoon onderhoudend geschreven, met lichtheid, zelfrelativering en humor. In Organitopia worden theorieën simpel en doeltreffend weergegeven en uitgangspunten ter discussie gesteld. Dit alles gelardeerd met concrete cases, hetgeen het inzicht in wat de schrijfster beoogt over te brengen bevorderd. Het boek zet verandervraagstukken in een ander perspectief, waardoor andere aanpakken en oplossingen in beeld komen. Dit gebeurt vooral als je het boek niet alleen mentaal tot je neemt maar door je gedachten en hart laat reizen, en dat gaat het beste in ontspannen toestand, bijvoorbeeld onder de parasol. (...) De boodschap van Organitopia (komt) helder over: zorg ervoor dat niet alleen het wat, maar óók het hoe van  organisatie-ontwikkeling het hart van de organisatie weerspiegelt en verdiept. Want ondanks alle goede bedoelingen vanuit de top en staf bij “het uitrollen van het implementatieplan” wordt dit uitrollen bijna per definitie tot iets dat werkers te weinig in hun dagelijkse werk herkennen. Hóe je dat doet is via het Schone, Ware en Goede. “In het ervaren van schoonheid en dat wat dat aan betekenisgeving en verhalen bij ons oproept, voel je enerzijds wat voor jezelf van waarde is en tegelijkertijd wat je gezamenlijk met anderen hebt”. De schrijfster ziet twee soorten schoonheid: schoonheid om te waarderen wat goed is en versterkt mag worden, door te herkennen en erkennen. En schoonheid om bestaande praktijken en opvattingen te ontregelen, zodat er een nieuw antwoord op het werk kan worden gegeven. 

En Irene Grijpink, collega van Phoenix Opleidingen en succesvol met haar Systeische praktijk Heilig Vuur schreef in de zomer deze recensie: "Wat lijkt het me fijn om de voldoening te ervaren om “in flow, gestaag en toegewijd aan iets geheel eigens te werken.” Vriendin en collega Ina Smittenberg deed dat laatste en schreef onlangs haar eerste boek: Organitopia, een woord dat zij zelf met een knipoog bedacht en waarmee zij de ideale organisatie wil wakker roepen, in ieder geval in de geest van de lezer. Ik smul ervan en laat me schaamteloos inspireren door de verhelderende inzichten die zij verzamelde uit het humanisme, de klassieke filosofie, de psychoanalyse, kunsten, politiek, ethiek, etc... Terwijl ik op een wat frissig wordend strand lig te lezen hoor ik Ina’s klinkende stem die mij op krachtige wijze meevoert langs het Schone, het Ware en het Goede om een organisatie met een hart te bereiken. Mee op vakantie dit boek mensen!"

In Opleiding en Ontwikkeling, het vaktijdschrift voor human resources schreef Isolde Kolkhuis Tanke deze lovende recensie.

‘Het verandertempo is in deze tijd hoog’ en ‘organisaties moeten scherp aan de wind blijven om bij te kunnen blijven’, zijn vandaag de dag gevleugelde uitspraken. De kritische vraag die de auteur zich stelt is: is dat wel echt zo? Ze ziet in organisaties steeds weer nieuwe veranderprogramma’s opstarten en neemt verschijnselen waar die ze omschrijft als dystoppisch; oppervlakkig / cosmetisch veranderen wat de kern niet raakt, achter hypes aanhollen, medewerkers die vervreemden van de organisatie. Veranderen vanuit het hart verloopt volgens de auteur juist vanuit de basisgedachte dat iedereen intrinsiek te motiveren is, vooral wanneer de toegevoegde waarde van de organisatie - in de zin van de maatschappelijke betekenis - het uitgangspunt is. Want mensen hebben de wil tot betekenisgeving. En daar wringt in verandertrajecten juist vaak de schoen. Hoe de weg naar Organitopia (de ideale organisatie,in de persoonlijke betekenis van de auteur) eruit ziet, wordt beschreven aan de hand van drie pijlers, het Schone, het Ware en het Goede. Alle drie de pijlers worden mooi en beelden uitgewerkt in de opeenvolgende hoofdstukken. De auteur noemt haar boek een ‘persoonlijk essay’ en dat is het ook. Beurtelings passeren kritische noten, gewenste toekomstbeelden, maar ook citaten uit de literatuur die haar inspireren de revue, evenals eigen ervaringen vanuit haar werk als organisatieadviseur."

Een Organitopia is een organisatie met een hart, waar het goed en prettig werken is. Ik doe een beroep op psychologen van Freud tot Verhaeghe om intrinsieke motivatie te ontrafelen. Op filosofen van Plato tot Neiman om de wil tot goed handelen te onderzoeken. Op wetenschappers van Kahneman tot Homan om kritisch denken te analyseren. En op designers en kunstenmakers uit de wereld van toneel, muziek of spel, om te illustreren dat het Schone, Ware en Goede essentiële en inspirerende elementen zijn om Organitopia te bereiken. Het boek is in de boekhandels te verkrijgen en te bestellen via alle boekensites, waaronder Managementboek.nl.