TNO. Een gedeeld verhaal voor TNO Material Solutions
Bij TNO Material Solutions was behoefte om het turbulente verleden achter zich te laten, en dan met name de schade die de seriële reorganisaties en structuurwijzigingen binnen deze groep van bevlogen wetenschappers had aangericht. Er was sterk behoefte aan een culturrinterventie die een constructiever en opener werksfeer zou bewerkstelligen. In een serie bijeenkomsten werd het gezamenlijke 'verhaal' van de afdeling gemaakt en verbeeld door social designer Gerard Jasperse. De diversiteit aan medewerkers werd door een estafette interview in beeld gebracht en een gezamenlijke toekomst geschetst, onder andere door een set werkafspraken die vertrouwen en betrokkenheid borgen, en door een helderder strategie. De afdeling groeit nu sterk, dus ook vanuit het portfolio is er alle reden lom de toekomst met vertrouwen tegenmoet te zien.  

designer Gerard Jasperse verbeeldde de diversiteit in het team