Ministerie Infrastructuur en Milieu. Ontwikkelen van leerlijn ondersteuners

Kort interview in HR-Zone, vooral over HNW in relatie tot de doelgroep.


Medewerkers (leren zich te) ontwikkelen met multidisciplinair en maatwerk aanbod.
Een 'verwaarloosde' & verdeelde groep medewerkers van het Ministerie activeren om hun eigen leer- en ontwikkelpad te kiezen en te lopen, dat was de opdracht. Volgend op een fusie en vooruitlopend op anders werken, taakstelling en verhuizing was het voor álle ondersteuners (secretarieel, managerial of beleidsmatig) nodig om hun loopbaan en mogelijkheden een impuls te geven en voor te sorteren op de verandering.

Werklust ontwikkelde een maatwerk aanpak, die recht deed aan de diversiteit van de groep medewerkers en hen op alle vlakken voorziet van benodigd inzicht, vaardigheid, competenties, of houding. De manier waaro de leerlijn werd geintroduceerd motiveerde en enthousiasmeerde van binnenuit: de ondersteuners voelden zich gezien, begrepen en gesteund. De leerlijn is ingebed in managementontwikkeling en communicatieve infrastructuur en dient als voorbeeld voor andere rijksdiensten. Kort interview in HR-Zone, vooral over HNW in relatie tot de doelgroep.

Ontwikkeling Leerlijn Ondersteuning