Ontheemd

Wil je Ontheemd vast reserveren? Stuur dan een mailtje naar ina@werklust.org. 


Tijdens de twee maanden op Lesbos begin ik onontkoombaar weer te schrijven. Korte schetsen en indrukken, van mijn quarantaine in een dorpje in lockdown, de eerste ontmoetingen met inwoners van Lesbos, mijn werkzaamheden en de gesprekken met de asielzoekers. Langzamerhand wordt een rode draad zichtbaar, die ik in het mooie woord 'Ontheemd' denk te kunnen vatten. Mijn eigen ontheemdheid, die van de inwoners van het eiland in hun nieuwe werkelijkheid, de asielzoekers die ook veelal niet begrijpen waar ze terecht gekomen zijn en hoe zich dat verhoudt tot wat ze ervan dachten of verwachtten.