De Baak. Analyse en positionering opleidingenaanbod

Het landelijk opleidings- & trainingsbureau De Baak vroeg Werklust om een analyse van een deel van het opleidingenaanbod. Niet alle opleidingen waren nog rendabel. Een frisse blik van buiten was nodig om het aanbod en de positie in de markt te herzien. 
Profilering opleidingenpakket