TNO. Optics 'purpose' en strategie.

Meer over TNO Optics
Lees hier over het duurzame effect van het Schone bij Optics
Narrative Coaching


Binnen TNO Optics wordt gewerkt aan spectrometers, sensoren, satelieten, voor een veelheid aan toepassingen van ruimtevaart tot gezondheidszorg. Denk aan mini satelieten die het meten van vervuiling veel frequenter en toegepaster mogelijk maken. Maar denk ook aan sensoren die ín het lichaam hele precieze informatie kunnen geven over bloedwaarden, met alle gevolgen voor behandeling van bijvoorbeeld diabetes en kanker. De research manager van Optics ziet dan ook legio mogelijkheden voor toepassingen en groei. En ook de populatie van optical designers & (system) engineers is zeer bevlogen, vaak wel op het eigen specifieke expertise-gebied. De opdracht aan Werklust: maak in co-creatie met de organisatie een verhaal waar iedereen zich in herkent én aan kan verbinden. Met andere woorden: synchroniseer missie, visie, strategische doelstellingen én de samenwerkingscultuur binnen deze mooie afdeling in wat we het Purpose Project Optics hebben genoemd.

In 'co-creatie':-)  met de organisatie breng ik samenhang in het hoger doel van de afdeling en de persoonlijke bevlogenheid van haar medewerkers. Zo krijgen we lijn en consistentie in de strategische doelen en de operationele vertaling daarvan in persoonlijke bijdrage, werkafspraken en cultuur. Op basis van ieders individuele verhalen en dat van de organsatie maken we samen de 'storyline' van de afdeling; ontstaan, geschiedenis, erfenis, identiteit, ambities, doelen, 'purpose', ofwel waartoe-waarvoor. 

Als onderdeel van deze 'storyline' worden er estafette interviews gehouden. De ene medewerker interviewt de andere over zij of haar persoonlijke 'waartoe' in het werk en vraagt dit te illustreren. Ik word heel warm en enthousiast van de bevindingen uit deze interviews! En hetzelfde geldt voor de medewerkers. Wanneer je expliciet maakt waar iedereen aan bijdraagt is dat niets minder dan indrukwekkend; van mini-satellieten die bijvoorbeeld vervuiling beter kunnen monitoren, tot een 'optische neus', die ziekten in een vroeg stadium kan detecteren, tot goedkopere diagnostiek voor ontwikkelingslanden. Wat wij science fiction vinden is voor de medewerkers van Optics dagelijkse kost.

Alle 60 persoonlijke verhalen worden gebundeld als onderdeel van het Optics 'verhaal'. En vertaald in treffende persoonlijke portretten van de medewerkers aan de muren. Deze inzet van het Schone heeft een lang durende effect, zo merk ik twee jaar later. De persoonlijke 'purposes' horen zo bij het Optics purpose als bladeren aan de boom. Het onderzoeken en beschrijven van persoonlijke en organisatie verhalen heet een narratieve benadering. Daar zijn ook boeken over; zie de link.

Purpose en storyline worden in een laatste stap vertaald in een neiuwe strategie voor Optics, die onder meer wordt vertaald in meer aandacht voor innovatie en ontwikkeling (van medewerkers en producten). Alles wat nodig is om deze comlexe hoog technologische afdeling te leiden wordt opgenomen in een jaaragenda, waar de verschillende expertises op de passende momenten bij betrokken worden en zo hun input kunnen leveren voor de bedrijfsvoering. Van purpose naar strategie naar innovatie.