Bureau Inspectieraad en Rijksinspecties. Ervaringsdag Effectief Inspecteren

Korte film over de Ervaringsdag


Vernieuwing toezicht ervaren & leren voor álle (14) rijksinspecties

Inspecteurs van alle 14 Rijksinspecties in Nederland hebben te maken met "Vernieuwing Toezicht"; inspecties willen meer effect op de geïnspecteerde (burger/ondernemer) hebben, onder andere door betere onderlinge samenwerking. Dit moet leiden tot minder risico voor de samenleving en minder last voor de geïnspecteerde. 

Met het project `Ervaringsdag' worden deze vrij algemene uitgangspunten van Vernieuwing Toezicht vertaald naar het dagelijks werk van de rijksinspecteurs. Dit gebeurt in opdracht van de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van alle Rijksinspecties (Inspecteurs Generaal) in Nederland. 

 

Dankzij het Ervaringshuis en de strategische en communicatieve activiteiten daaromheen hebben veel rijksinspecteurs grip gekregen op de vertaling van Vernieuwing Toezicht naar hun werkpraktijk. De 700 deelnemende inspecteurs gaven de dag gemiddeld een 7,5. 'Harde' meetgegevens ondersteunen de conclusie dat inspecteurs meer zicht hebben gekregen op hun effect op de geïnspecteerde. De oriëntatie van de inspecteurs op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (risico omlaag, meer zicht op burgers en belanghebbenden) EN het inspecteren vanuit het perspectief van de geïnspecteerde zijn significant gestegen.