TNO. Strategische agenda voor cluster Solid and Fluid Mechanics

Meer weten over Solid and Fluid Mechanics? 

 


En alweer krijg ik een kijkje in de wondere wereld van technologische innovaties, door een nieuwe opdracht bij TNO Cluster Solid and Fluid Mechanics. Voor mij is het steeds een bere-interessante ontdekking om gaandeweg een opdracht zicht te krijgen op de wereld van in dit geval constructies, stabiliteit en transport. Tot en met 'mijn' eigen Domtoren is onderwerp van innovaties die in dit cluster worden gedaan. De managers van de 7 researchgroepen die in dit cluster verenigd zijn, onderzoeken de komende tijd hun gedeelde strategische agenda en manieren om elkaars kennis en capaciteiten te versterken door slim samen te werken en uit te wisselen. Als resultante van deze opdracht zijn strategische thema's uitgewerkt en 'belegd', is het management van het cluster een hechter team en worden de 700 medewerkers in de groepen meegenomen in het ten uitvoer brengen van de plannen. 

"Wij zijn actief op het gebied van betrouwbare, betaalbare gebouwen, constructies, transportvoertuigen en (proces-) installaties, gebaseerd op duurzame grondstoffen en een minimaal energiegebruik. Dit op basis van onze expertise van (vloeistof-)mechanica, civiele technologie, procestechnologie en meet- en regeltechniek. Zo werken we aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van complexe constructies en infrastructuur. Denk hierbij aan het water- en wegennetwerk en het gasnetwerk, maar ook aan schepen, compressoren en windmolens op zee. Ook werken wij aan efficiënter energiegebruik en het verminderen van uitstoot van voertuigen en nieuwe intelligente vervoersconcepten, zoals coöperatief rijden. Tot slot ligt onze focus op gebouwen en industriële procesinstallaties om deze energie efficiënt en duurzaam te maken".