Afdeling Radiologie van een Academisch Ziekenhuis. Strategie & teambuilding met de maatschap

In een intensieve tweedaagse bogen leden van de maatschap radiologie van een groot algemeen ziekenhuis zich over de toekomst van de afdeling. Ook in de curatieve zorg is het werkveld sterk in beweging. Medisch specialisten hebben van harte voor hun vák gekozen en zijn niet onmiddelijk gecharmeerd van het denken in lange termijn visie en unique selling points.

Met een collega van BeBright stelden we desalniettemin een inhoudelijk en inspirerend programma samen waarin een analyse van trends, externe en interne ontwikkelingen grondslag vormde voor een eerste richting. Daarnaast hielpen we hen zicht te krijgen op sterke punten en andere kwaliteiten. In combinatie met wensen over onderlinge samenwerking, verhoudingen in het team en de cultuur werden deze vertaald in afspraken en activiteiten voor het komende jaar.