Sociaal Werk Nederland. Brancheorganisatie kiest focus

Het sociaal domein is zó in beweging dat voor een brancheorganisatie een wereld aan opties rond positionering, profilering en allianties open ligt. De enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de missie - ondersteunen van zelfredzaamheid, stimuleren van actief burgerschap, maatschappelijke participatie, voor groepen waar dit niet vanzelfsprekend is - maakt dat medewerkers graag een (te) grote taak op zich nemen. 

Tijdens een strategiedag begeleidt Werklust (als associate van BeBright) het kiezen van de eerste focus en de vertaling in werkplannen, gegeven de globale richting uit de strategie, met respect voor de organisatie- en persoonlijke missie(s). In vervolgsessies wordt verder invulling gegeven aan hoe, wat, wanneer en met wie van de activiteiten én van de werkwijzen en de samenwerking in de teams verbeterd.