Academisch ziekenhuis. Sociaal Werk Nederland. Vestia. Strategie in het sociaal domein

hele coole touwtje springers

 


Een afdeling radiologie van een groot ziekenhuis, een branchevereniging voor sociaal werk, een landelijke woningcorporatie, een schoolteam... een greep uit de organisaties waar ik adviseer(de) bij strategie ontwikkelling of -implementatie. Het publieke en semipublieke domein is volop aan het transformeren en herorienteren. Een wereld aan mogelijkheden lijkt open te liggen, voor nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking, nieuwe functionaliteiten. Dat heeft gevolgen voor de organisatievorm, werkwijze en onderlinge verhoudingen. Maar hoe kies je focus en richting in een omgeving die zó op z'n kop staat? 

Strategie advies betreft niet altijd ellenlange trajecten. Een sessie of 1-2 waarin een aantal stappen gezet worden in het scherpstellen van de strategie en het vertalen in werkbare plannen, afspraken en/of samenwerking in het team, kan voldoende impuls en inspiratie bieden. Ik verzin graag ik onorthodoxe of vernieuwende manieren om mensen constructief, werkenderwijs, met elkaar in gesprek te gaan en tot concreetheid te komen. Om in Werklust beeldtaal te blijven: we geven een energieke zwiep (aan het springtouw), waardoor de organisatie daarna zelf soepel kan touwtjespringen.

Daarbij begin ik altijd met terugkijken, oogsten, ophalen van dát waar de organisatie goed in is, trots op is, zich onderscheidt, haar identiteit aan heeft gevormd. En de manier waarop individuele medewerkers daar hun unieke bijdrage aan leveren. Dat geeft rust én energie; weten waar je voor staat en waarom je ooit dit werk bent gaan doen (individueel) of deze taak op je hebt genomen (als organisatie) is de bedding van waaruit je heldere keuzes kunt maken. 

Het accent kan verschillen: soms heeft de organisatie haar eigen profiel niet helemaal helder, in andere gevallen gaat het vooral om het operationaliseren van abstracte uitgangspunten, of het geven van een extra impuls aan een omvangrijke reorganisatie. Vaak gaat het onderliggend eigenlijk vooral om (her)ijken waar je voor/van bent, richting kiezen, leiderschap tonen, samenwerking intensiveren, cultuur en teamgeest bevestigen. En kun je dan lekker 'in flow' verder werken. Net als bij touwtjespringen (filmpje).