TNO. Strategie naar werk(elijkheid) bij TNO

De strategie van TNO vind je hier

Lees hier de debrief van TNO


Gezond leven, leefomgeving, energie, industrie en defensie zijn de 5 thema's waarin TNO doelgericht innovatief wil zijn. De missie van TNO is 'mensen en kennis te verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken'. Een mooi streven van een sympathieke maar complexe organisatie, vol eigenzinnige, inhoudelijk gedreven professionals. 

Binnen de 5 thema's wil TNO urgente vragen uit de samenleving en de economie beantwoorden met optimale inzet van kennis en technologie. Maar natuurlijk alleen maar waar de expertise wérkelijk innovatief en onderscheidend kan zijn. Om koers te bepalen en keuzes te maken zijn binnen de 5 thema's 22 innovatiegebieden beschreven. Voor ieder innovatiegebied wordt een 'roadmap' geschreven als basis-strategisch document. Aan de hand van de roadmap wordt de organisatie naar binnen en buiten 'gericht' en de strategie tot 2018 naar de realiteit vertaald.

Dit 'roadmappen' - en samenhangend de ontwikkeling van portfolio en strategische KPI's - heb ik begeleid vanuit Werklust. De belangrijkste opgave is strategie 'levend', voelbaar en bruikbaar te maken in het dagelijkse werk. Sterk inhoudelijk gedreven professionals zien 'strategie' al gauw als een papieren tijger, administratieve last of een hol document. Samen met de afdelingen corporate strategie en S&P maken we 'roadmapping' relevant en bruikbaar in het dagelijks werk. 

Ik schreef hier een debrief over die ik in een klein boekje opnam. Dit kun je als pdf bij mij opvragen.