NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) . Een TIEN voor Innovatie

Foto's van de Invitational
Het programma van de invitational Innovatie
Invitational op de BeBright website

 


Twee tienen en een negen. Zo evalueerde de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) onze projectleiding voor de Invitational 'Krachtig Innoveren'.

Op 4 februari 2015 vond in de prachtige futuristische omgeving van Cloud 9 in Tivoli Vredenburg de jaarlijkse Invitational van de NVZ plaats; een congres voor alle bestuursleden van de lid-ziekenhuizen én stakeholders. De opdracht: ontwerp en organiseer een evenement dat deze belofte waar maakt! Zowel in vorm als in inhoud organiseerden we een vernieuwende ervaring.

Bij de enorme uitdaging waar Nederlandse ziekenhuizen voor staan passen krachtige innovaties. De zorg moet zowel beter als doelmatiger; technologie en zelfregie nemen een enorme vlucht; dit tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en stijgende vraag en met kritische, beter opgeleide en mondige patiënten. Op de Invitational stond dan ook de vraag centraal hóe innovaties succesvol kunnen worden ingezet en overgenomen? Welke goede voorbeelden zijn er? Welke rol heeft de patiënt, de medische specialist en de zorgverzekeraar?

Deelnemers innoveerden ‘real time’ in een lab, ontwikkelden innovatief leiderschap, brachten casuïstiek én goede voorbeelden uit de praktijk in. We richtten ons niet zozeer op technologische innovaties, maar op vernieuwing van binnenuit, met aandacht voor leiderschap en het betrekken van medewerkers, zoals in sociale innovatie. Studenten van de Dutch Design Academy inspireerden de bestuurders met innovatieve en patiëntgerichte ontwerpen. Zo werd de Innovatie Invitational een krachtig en inspirerend evenement. We kregen 2 tienen en een 9 van NVZ voor onze aanpak!

Met de collegae van BeBright én NVZ zijn we erin geslaagd Innovatie zowel in inhoud als in vorm ervaarbaar te maken. Zo werd de Innovatie Invitational een krachtig en inspirerend evenement.