TNO. Leiderschaps- en Organisatie Ontwikkeling.

TNO. Leiderschaps- en Organisatie Ontwikkeling.
Strategie en structuurwijziging vormgeven in managementrollen en -ontwikkeling.

Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van een organisatie- & leiderschap ontwikkeltraject, volgend op een ingrijpende structuurwijziging binnen TNO, waarbij de interne management rol (research managers) los was gehaald van de marktgerichte, expertise rol (business line managers). Deze enorme verandering in de manier van zakendoen van TNO, betrof het gehele management tot en met de top.

Werklust gaf vorm en inhoud aan organisatie-, persoonlijke en professionele ontwikkeling in een combinatie van Werkplaatsen (large scale interventions) -die de professionals aanzette zélf antwoord te genereren op lastige vragen- leiderschaps-ontwikkeling en leer- en ontwikkellijnen - om invulling te geven aan benodigde andere inzichten en vaardigheden. HIermee werd betrokkenheid, begrip én slagkracht van de drie management lagen vergroot en concreet vorm en inhoud gegeven aan de organisatieverandering, tot op het niveau van dagelijks functioneren van de TNO-professionals.

websiteTNO