IT Multinational. Transformatie en leiderschap.

Inclusion International
The Energy Factory methode
De World Cafe methodiek


Faro, Algarve, mei 2015

Met een intensieve tweedaagse in het zuiden van Portugal begeleidde Werklust - met een diverse groep collegae vanuit Inclusion International de 76 'global leaders' van een IT multinational om een stap verder te komen in hun transformatie. In deze multinational reageerde het 'zittende' management aanvankelijk wat afwachtend op de missives van de nieuwe CEO. Op 'jongere' plekken in de organisatie was/is al allerlei vernieuwing op gang gekomen die maar weinig zichtbaar werd in de rest van de organisatie.

Onder de bezielende leiding van de CEO, met het world café als werkvorm, en bevindingen over betrokkenheid van de Energy Factory als aanjager; waren eigenaarschap en heldere doelstellingen het resultaat van deze conferentie. De onderwerpen? Allereerst persoonlijk 'comittment' aan - en leiderschap in - de transformatie. Met tot doel winst en groei natuurlijk, door product-consolidatie en -diversificatie, nieuwe strategische allianties, in een organisatie waarin 'productieve energie' prevaleert.

De CEO zette de bijeenkomst op scherp en nodigde de aanwezigen glashelder uit hun commitment te laten zien. Het model over productieve en minder gewenste types 'organistaie-energie' van The Energy Factory gaf richting en betekenis aan de discussie. Daarna werkten we twee dagen met de World Cafe methodiek aan actieplannen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

We hadden mooie en impactvolle dagen: de opdrachtgever was blij met de activatie van de 'leiders' en de veelheid aan initiatieven die de transformatie agenda concretiseren. Het werken met een nieuwe groep internationale collegae en kennis nemen van andere methodieken heeft mij - en ons - inhoudelijk gevoed. En de mogelijkheid om na gedane zaken de voeten in de zee te steken en de zon achter de rotsen te zien zakken maakte het een welhaast perfecte combinatie van werk, inspanning en plezier. Met de reorganisatie werd na deze werkconferentie weer tempo gemaakt.