Turbulent Tilburg

Het Bestuursakkoord van Tilburg


Sinds begin dit jaar ben ik als strateeg en organsatie adviseur verbonden aan de Gemeente Tilburg. Het grootste deel van mijn werkzaamheden valt binnen het Sociaal Domein, soms ook in het Ruimtelijk en daarnaast houd ik me bezig met bedrijfsvoering en sturing. De wereld van zo'n grote gemeente is complex en dynamisch kan ik je zeggen.

Een tipje van de sluier?

Voor de afdeling bedrijfsvoering bezien we wat er nodig is om de sturingsfilosofie verder te implementeren, met daarin een belangrijk aandeel voor het vormgeven aan verandering en het aangaan van 'opgaven'. Een opgave is een hele gemeentelijke term voor aan de slag gaan vanuit een maatschappelijke vraag en gewenste impact in de samenleving, zonder dat je precies weet wat de uitkomst gaat zijn.

Voor het Sociaal Domein volg, beschrijf en analyseer ik de veranderstrategie. Voor de organisatie als geheel doe ik aanbevelingen over het verder vormgeven aan leren en ontwikkelen, boven over de verschillende projecten, teams en afdelingen heen. Tweede en derde orde leren in de praktijk dus.

Voor de projecten en vernieuwingen die, met maximale participatie van bewoners, in de wijken worden ingezet en die in de 'staande organisatie' moeten landen werk en denk ik mee aan een vruchtbare organisatiebodem waarmee snelheid en voortgang kan worden gerealiseerd.

En daarnaast begeleid ik allerlei sessies die processen en besluitvorming, afstemming en samenwerking verder verhelderen en verbeteren. Een moderne gemeente heeft het te doen met veel agenda's en belanghebbenden binnen en buiten de organisatie, met medewerkers, afdelingen, bestuurders en bewoners, met beleid en uitvoering...je zou er zo af en toe duizelig van worden.

 

Ik doe een wereld aan ervaring en inzicht op eerlijk gezegd én hoor terug dat mijn veranderkundige, analytische en scherpe blik helpt bij het verder vormgeven aan het HOE van veranderen en de gewenste impact in de samenleving. Een groot compliment aan iedereen die zich in de gemeente zo hard en bevlogen inzet voor de stad en haar bewoners!