Abrona's Tam Tam. Zo doen we dat!

De Facebook pagina van Abrona


"Er verandert veel bij Abrona. Juist nu is het belangrijk om stil te staan bij de goede initiatieven en bij wat we gemeenschappelijk hebben bij Abrona: waar staan we voor? Binnen het programma van Tam Tam draait het om wat we gemeenschappelijk hebben. We delen onze verhalen en werkwijzen. We hebben het over dagelijkse dilemma’s en zoeken samen naar oplossingen. Zo weten wij wat ons bindt. Zo doen we dat bij Abrona!" (uit de nieuwsbrief en uitnodiging)

Tam Tam is een ontmoetingsplek en een programma in gebouw de Kosmos op het Sterrenberg terrein van Abrona. Bij Abrona worden mensen met een verstandelijke beperking begeleid en ondersteund. De bijna 1200 medewerkers hebben een warm hart voor het realiseren van een zo gelukkig mogelijk leven voor de ruim 1800 cliënten, in samenwerking met de naasten en een enorme hoeveelheid (800!) vrijwilligers. Ook bij Abrona verandert er veel; cliënten én hun familie worden meer betrokken in beslissingen, er zijn vernieuwingen in methodieken en systemen waarmee wordt gewerkt. Zoals bijvoorbeeld een open digitaal clientendossier; de client en de naasten kijken met alles mee. In al die verandering is het belangrijk om genoeg te blijven ervaren, weten en voelen wat de basis is van waaruit gewerkt wordt. Wat is het WE van Abrona? Wat delen we? Hoe verlenen we goede zorg en passen we vernieuwingen in? Waaraan geven we prioriteit? Daaraan besteden we aandacht met het programma TamTam. We laten delen en ervaren hoe er bij Abrona gewerkt wordt en lossen praktische vragen op die het werken nu nog bemoeilijken. Zó doen we dat bij Abrona!