Ministerie Infrastructuur en Milieu. Leerlijn ondersteuners.

filmpje Startbijeenkomst Leerlijn Ondersteuning 
Wat is een lerende organisatie?
Senge, aartsvader vd lerende organisatie
Ministerie Infrastructuur en Milieu


Een inspirerende 'zwiep' geven aan de ondersteuners, zodat ze weer aandacht gaan besteden aan hun vakmanschap en ontwikkeling. Deze opdracht kreeg ik eind 2015; een vervolg en verdieping van de opdracht die ik drie jaar geleden afrondde. Toen ontwikkelde ik de 'Leerlijn Ondersteuning' voor het Ministerie Infrastructuur & Milieu.

Méér beweging in medewerkers brengen, zo op alle niveaus beweging in werk en loopbaan brengen en een lerende organisatie realiseren. Dat was de reden om óók de verwaarloosde ondersteuners te stimuleren zich te ontwikkelen, én een aanbod te ontwerpen dat recht deed aan de diversiteit van hun loopbaan en behoeften. Door ervaringsgerichte interventies, waarin creativiteit, humor en andere werkvormen werden gecombineerd met vakinhoudelijkheid, kwam er veel enthousiasme en beweging binnen de doelgroep.

We werken met een tiental 'types' (personae), die ieder hun leervraag beantwoorden met behulp van de Leerlijn. Zo blijven of worden ook ondersteuners ook zélf gericht ondersteund in hun vakmanschap. En het ministerie gediend in haar doelstellingen om met een vitale, lerende medewerkerpopulatie te werken. Op 4 februari 'openen' we het leerjaar met de bijeenkomst 'Oog op je ontwikkeling'. En in het komende jaar gaan we de personae verder 'gezicht' geven en hun ontwikkelactiviteiten ter inspiratie laten zien aan hun vakgenoten.