Troostend als een boom

Armando 85


Armando is 85 en ter gelegenheid daarvan heeft het MOA een nieuwe expositie van zijn werk ingericht. Ik kom graag in het MOA, om de schilderijen en poezie van Armando én om de manier waarop het landhuis Armando's kunst omlijst en versterkt. De expositie Armando 85 is wat zwaarder dan de vorige; duidelijk wordt hoe de kunstenaar oorlog, verlies, destructie via zijn werk een plek poogt te geven. Met het citaat op de foto geeft hij aan hoe kunst door haar onherroepelijkheid troostend kan werken. Als een boom, of als de zee.