Ik Wij Zij en ander lezenswaardigs

Ik Wij Zij recensie 


Als we dan toch minder in horeca en op festivals dwalen, kunnen we maar beter wat interessant leesvoer bij de hand hebben. Ik las de afgelopen zomer en najaar per saldo nog best wat boeken, ook al had ik het gevoel dat ik alleen maar aan het werk was/ben. Deze sociologische blik van (ik denk Vlaming) Rudi Laermans op onze maatschappij is prachtig erudiet geschreven, zijn zinnen en woordgebruik zijn om te smullen. Hij beschrijft tijdgeest en hedendaagse maatschappelijke fenomenen langs de indeling ik-wij-zij, waarmee er een logische redeneerlijn ontstaat van ook op zichzelf staande essays langs individualisatie en haar effecten, populisme en polarisering en tenslotte de enorm toegenomen moralisering en zichtbaarheid door gebruik van social media. 
 
Dergelijke boeken geven mij informatie over hoe de tijdgeest ook effect heeft op wat ik psychologisch en organisatie-dynamisch aantref in de projecten die ik doe. Zo hoort een psychologisch fenomeen als Rupsje Nooitgenoeg dat ik eerder beschreef onafscheideijk bij het sociologische verschijnsel van het geloof in maakbaarheid van de samenleving en de nadruk op individualiteit. 
 
Ik heb nog flink wat boeken op mijn lijst staan, die ik jullie ook van harte aanraad. Wat te denken van de biografie van Hans Rosling, het grote data-genie (ingegeven vanuit mijn belangstelling voor het Ware natuurlijk). Of de nieuwe David van Reybrouck, Revolusi, waarin onze geschiedenis met Indonesie wordt beschreven; over dat wat onder de waterpsiegel blijft (deep democracy) en over het Goede. En onlangs verscheen van Gert Jan Geling, Ik hou van Holland (pleidooi voor patriottisme). Gezien ons huidige politieke klimaat kan dit ook niet anders dan interessant zijn.