Deep Diversity

Review van Deep Diversity


Dit is zo'n boek waarvan je zou willen dat iedereen het leest. 'Overcoming us versus them' is de ondertitel: Shadil Choukury schreef heel toegankelijk, persoonlijk en optimistisch over hoe gelijkheid en/in diversiteit na te streven op persoonlijk, organisatie en maatschappelijk gebied. Hij maakt kristalhelder welke mechanismen werkzaam zijn achter stereotypering, racisme en uitsluiting. HIj doet dit verbazingwekkend genoeg op een oordeelloze, matter-of-fact manier, gelardeerd met persoonlijke vorbeelden met als moraal: we doen het allemaal. Bijvoorbeeld 'heuristiek', het snel voortdurend maken van onderbewuste koppelingen op basis van ervaring, doe je om te kunnen leren autorijden, maar wordt ook gezien als de basis van intuitie én ook van stereotypering en 'bias'. In zijn boek benoemt hij vier pijlers van het leren begrijpen van stereotypering en verschil maken: emoties en emotionele intelligentie, bias leren begrijpen (dus ook de neurologische basis daarvan), tribes - ofwel stammen-denken, en macht. 

Heel relevant materiaal voor wat er nu in de wereld gebeurt, voor mijn werk voor de gemeente Zeist met en voor nieuwkomers en voor mij persoonlijk. Ik zou zeggen: lezen!