Energie

Energie in de Buitensessies van Koefnoen
EnergyFinder onderbouwing


Hoe genereer je positieve energie om te veranderen? Door na te gaan waar in de organisatie energie gevonden en gebruikt kan worden. Sinds dit najaar heb ik de EnergyFinder in mijn gereedschapskist. De oprichters van EnergyFinder hebben een mooie methode ontwikkeld, waarmee in kaart gebracht wordt wáár de energie van medewerkers wél en níet vandaan komt. De scores geven sterk gespreksmateriaal én concrete aangrijpingspunten voor verandering en verbetering.

Het model dat EnergyFinder gebruikt bouwt voort op het werk van Heike Bruch, die organisatie-energie in kaart brengt. Zij maakt onderscheid tussen de intensiteit van ingezette energie en de kwaliteit van het geleverde werk en komt zo tot een kwadrant van corrosieve, productieve, comfortabele en 'dode' energie. Tijdens een internationale management tweedaagse in Portugal afgelopen voorjaar, maakte ik kennis met deze methodiek. De heren van EnergyFinder voegen hier een aantal dimensies aan toe, die sterker inzoomen op de mate van intrinsieke motivatie van medewerkers en de ríchting van die motivatie. Zo krijg je meer aangrijpingspunten voor gerichte verandering.  

De eigen kracht van medewerkers en de organisatie mobiliseren, in beweging komen, intrinsieke energie vinden en aanspreken: dat spreekt mij wel aan. Ik ben dan ook blij dat ik nu de energyfinder als onderdeel of beginpunt van mijn advisering kan aanbieden.