Goed verhaal

Goed verhaal & storytelling: 

Tell your story so the world listens
Storytelling in 12 stappen
Compilatie van Joseph Campbell over 'the hero's journey'


Iedere organisatie heeft een goed verhaal nodig. Een samenhangende 'identiteit', geworteld in de geschiedenis, verbindt medewerkers en vergroot hun werklust en veerkracht. 

Hoe maak en vertel je een goed verhaal? De aartsvader van het verhaal vertellen is Joseph Campbell, met 'De held met de 1000 gezichten'. Op zijn theorie is het praktiache boekje van Mieke Bouma gebaseerd.

Bobette Buster legt praktisch en persoonlijk uit hoe je een verhaal zó vertelt, dat er naar wordt geluisterd en het onthouden wordt. Het vertellen van een verhaal verbindt en heeft transformerende kracht. Een tip van de sluier? Geef context en activiteit, toon kwetsbaarheid, spreek de zintuigen aan, creer contrast, en 'carry the fire'; draag je vonk over.