Tier

Tier in het Museum Oud Amelisweerd
Soep en een glaasje in De Veldkeuken

 


Prachtig, de tentoonstelling van taxidermisten en kunstenaars Sinke en van Tongeren in het Museum Oud Amelisweerd. Zoveel liefde voor de natuur spreekt er uit hun creaties met dode dieren. De combinatie met Armando's gedichten, waarin hij zo treffend weergeeft wat de natuur in hem spiegelt, maakt dat de tentoonstellng als geheel ons laat ervaren hoe onze relatie met de natuur is. Het Schone in optima forma. 

Het vege lijfje van de vogel,
zijn jachtig hartje!
veel vogels langs woud en weg.
vogels komen van heinde en verre,
vliegen af en aan en fluiten in het rond.
hun kwinkeleren doet mij deugd.
zij hebben dunne, maar onvermoeibare benen.
ook de regen deert hen niet.
zij praten en praten maar.
ze kunnen flink vertellen.

 

Armando, dagboek van een dader, 1973