Integriteit onder een wetenschappelijke loep

Interview met Rob Eijbergen


Wat werkt om medewerkers prettig, afgestemd en effectief werkgedrag te laten zien? In het interview van NRC met Rob Eijbergen van donderdag 11 april 2019 komen en passant allerlei hele belangwekkende oorzaken, dynamieken en randvoorwaarden voor integer gedrag op de werkvloer voorbij. Integriteit is een belangrijk begrip in Organitopia, vooral waar het het Goede betreft. Meneer Eijbergen heeft een lange staat van dienst als onderzoeker en adviseur op het gebied van integriteit en met zijn ervaring is de blik op de werkelijkheid steeds eclectischer, breder en ook relativerender geworden. In dit interview raakt hij aan systemische dynamiek, wanneer hij beschrijft hoe de buiten- en de binnenwereld van een organisatie elkaar beinvloeden en dat in sommige gevallen tot hele weerbarstige cultuur elemenenten leidt. Vervolgens meent hij dat een compliance-functie in een bedrijf geen nut heeft omdat daarmee integer gedrag aan een afdeling wordt uitbesteed en niet geinternaliseerd wordt in (gedrag van) medewerkers. Een derde belangwekkende uitspraak vond ik dat diversiteit in teams en in management, zowel in leeftijd, afkomst als sekse, sterk bevorderend werkt voor een integre bedrijfscultuur. Omdat je meer verschillende perspectieven op je werkelijkheid hebt, of, in de woorden van meneer Eijbergen, meer 'checks and balances' door afwijkende meningen. En tenslotte geeft hij aan dat het enige dat werkt is om een cultuur na te streven waarin (diverse!) medewerkers echt met elkaar in gesprek kunnen en elkaar kunnen aanspreken: oefen- en ervaringsruimte bieden dus, net zoals ik in Organitopia betoog. Een mooi lezenswaardig interview!