Involve me, I will understand

de website van Ellis in Wonderland


Involve me, I will understand. Play with me and I will be engaged. Dit is het motto (naar Confucius) dat Ellis Bartholomeus hanteert over (serious) gaming en spelen. Tijdens TedX Utrecht zag en hoorde ik Ellis Bartholomeus spreken over gaming, spelen en het spel als manier om mensen obstakels te laten overwinnen en uit te nodigen (te 'engagen') om onontgonnen terrein te verkennen. Deze benadering van het 'uitnodigen' van mensen om iets anders te proberen heeft veel raakvlakken met de manier waarop ik binnen Werklust organisaties en medewerkers, al dan niet weerbarstig, in beweging breng. Sinds TedX zijn Ellis en ik in gesprek over het combineren van onze expertise en creativiteit, onder andere om binnen de zorg zowel clienten als medewerkers uit te nodigen om nieuwe technologie te proberen en zich toe te eigenen. To be continued!